×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

عاشق دريا

فردين

× اين وبلاگ خصوصي(و نه عمومي) بوده و با همين عنوان و صرفا براي مخاطبان خاص تعريف شده،و تابع قوانين وبلاگهاي خصوصي است،بخش محتوائي تماما نوشته،ترجمه يا گردآمده توسط فردين مدير اين وبلاگ ميباشد.هرگونه رونوشت واستفاده از محتواي نوشتاري و تصويري براي هيچكس مجاز نيست و هرگونه نقل قول و غيره تحت هرعنوان وانتقال به ديگر وبلاگها يا فضاهاي مجازي،عمدا يا سهوا توسط هر شخص و مقامي بدون اطلاع و اذن مديراين وبلاگ غير قانوني و مجرمانه تلقي شده و عنداللزوم در مراجع صالحه و قانوني قابل پيگرد است،مضافا براينكه نگارنده در قبال هرگونه رونوشت يا باز نشر مطالب بدون رعايت موارد فوق از خود سلب مسئوليت كرده و مرتكب شخصا پاسخگوي عواقب و خسارات معنوي و قانوني متعاقب و مرتبط خواهد بود
×

آدرس وبلاگ من

asheghedaryaa.goohardasht.com

آدرس صفحه گوهردشت من

goohardasht.com/fardin1347

?????? ???? ?????? ???? ????? ????? ??? ????

........

 

�� ���� � ���� �� ������ ���Ԑ� � ���� � ���� � ������

��� �� ���� �� ��Ǎ�� ������� � ���� ���� ���� ���� ��� � ���� ������ �� �� ���� �� ����� ��� �� ��� � ����� ��� ������ �� �� ���� ����� ��� ������ �ѐ��� ��� ����� �� ����� � ���� ��� ��� ������ �� �� ������ ��� � ������ � �������� � ��� �����ϐ� �� ������� �� �� ������ �� �� ���� �� ����� �� ��� ���� ��� � ���� ���ǐ ���� ����� ����� �� ����� � ��� �� ����� ��� ����� ���ǐԡ ���� ����� ������ �� ����� ���� �  ��� ���� ��� � ���� � ���� � ������ �� ������� ����� ���� � ����� �� �ǁ���� ���� � �� � ����� ������� ��� �� ���� ��� ����� ���� ...�э� �� ���� ��� �� 23 ������� ����� �� ��� ��� ���� �� ������� ���� �� ..��� ���� ��� ������� �� �� �� ������ �� ���� ����� ���� � �� ��� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� ������� ���� �� ���� �� ��� �� ��� � ���� �� ������� ������ ������ ����� �������� ��� ���� � �� �� ���� � ����� ������ ������ ����� ..�� �� ���� ������� ���� ���� ����� � �� ���� ��� ��� ��� ���� ...�� �������� ��� ...� ��� ��� ������� :


gegli.com/ f.sh.l.evill
�✗ ➫➬➲638 Likes
Like

 �✗
➫➬➲ 
 

�� 
�� ����ی 

 : 103


zimbabwe , , , , , 

 

(Farhad SHaram Love evil)

���� ����� ����� ��� ����� "�� ����� ���� �� ����� ���� " �� ���� � ���� ���� �� ���� �� ��� �� �� ��� �����

���� ���� ���ǐ ����� � ���� ���� ����� ����� ( ��� ����  � ��� ����� ��� ) �� �� ���� ��� ���ǐ ���� ��� ������ �� �� ������� � �������� �� ������ �� �� ��� ���� � ���� ��� �� �� � ���� ����� � ��� � ���  �� ���� ȍ� �� ���� �����  ���� ��� � ��� �� ����� ��� �� �� ��� ������ �� ����....

 

 

gegli.com/ alp1340
���� ����ی3 Likes
Like

����
����ی 
 

�� 
�� �����


iran , alborz , karaj , , , 

�� ����� ���� ������� ��� �� ���� ���� ����� ����� � ����� ������� ��� ����� ���� �� ��� �� ��� ��������� ..������ ����� �� ���� ȍ� �� ����� ������ � ���� ����� �� ���� �� ���� � ������ ���� ���� � ��� �� �� ����� ���� �� �������..���� �� ��� ����� �� ���ǐ �� � ��� ������ ������ �� ������� ���� ���� ������ ������� �� ���� ���� ..��� �� ������� �� ������� ���� ��� ������� ���� �� ���� ��� ���� ��� ����..�� ������ ��� ���� �� ��� ������ ����� ����� ..��� ���������� ����� �� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ��� � ��� �� ��� �� �������� ������� ��� � �� ��� ���� ���� ����� ����� � ���� ���� �� ���� ������ � ��������� �� �� ��� � ���� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� �� �����.�� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����� ����� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ������� � �� ����� ����� ���� ���� �� ����� ���� ���� � �� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ��� � ������� ���� ����� �� ��� � ��� � ������ �����..�������� ������ ��� �� � ����� ��� ���� �� �� �� � ����� ������� ����� �����...��� ��� ������ � ���� ��� �� �����..�� ��� ����� ������ ����� � ��� �� ���� � �� � ���� � ������� ��� �� �� �� ������ � ���� ����� Ӂ��� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� ����� ���� ����� �� ������ ������..���� ��� ���� ����� � ��� � �������..������ �����

���� ���� �� ����� ����� �� ���� ��� � �� ����� �� ���� ���� � �� ������ ���� ���� ��� �� ��� �� ����� � �� ��� ����� ��� � ����� ���� ��� �� �� ����� ���� �� �� ��� �  ���� ��� ȍ� �� ��� �� ����� ���� ����� ��� � ����� �� �� ���� � ����� �����..��� �� �� �� ���� ���� �� ���� Ȑ�..��� �� �� ����� ���Ԑ� ��� ... ��� �� ��� ���� ������� ����� ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ���� �� ���� ���� ������ ���� ��� � ���� ��� ������� � ���� ���� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ��������� �� �� ��� ��� ���� � ����� �� ����� � ����� �� ���� � ��� � ���� �� ���� ��ۍ� ������� ��� ����� ���� ����� � ���� �� ������ ...��� ��� �� �� �� ���� ���� ������ ��� ���� : ���� ����� ������ ����� �� ���ǐ ������� � ����� ����� ��� ������ �� �� ��� ��� ����� �� ...�� ��� ��� ���� ��� ��ۍ� ��� ������� �� ������� ����� ��� �� � ���� ���� �� ��� ����� ��� ������ ����� �� ���� �� ����� � ������ �� ��� �� �� ���� ���� �� ������...�� ���� �� ��� ������� ����� ��� � ��� �  ���� �� ����� ��� � �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� �� ���� ��  ����� ���� � ������ ������ �� �� ������ �� ���� ��� �� ��� � ȍ� ��Ԑ� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� � ���� �� �� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ��� � ��� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� � ��� ����� ������ � ����� ������ ������ � ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� ������� �� ����� ����� � ��� ������ �� ϐѐ�� ����� � �� �� ���� 

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 - 4:52:17 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393   4:02:54 PM

سلام استاد فردین

با ما به از این باش که با خلق جهانی.

من کار خطایی کردم که مرا در لیست سیاه  خود قرار دادید...؟؟؟

شاد و مسرور باشید.

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393   3:58:21 PM

 عکس هایی جالب از نوشته های پشت ماشین ها

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393   3:11:50 PM

Likes 1

راستش مدتهاست حقايق  پنهان  در پس بسياري از اين وبلاگ هاي قلابي و مملو از سوء نيت رو رصد ميكنيم  ، ولي تا آنجا كه تونستيم از ايجاد روياروئي با آنها پرهيز كرديم چون همه بينندگان و خوانندگان و مخاطبان بي طرف و منصف نيستند..چه بسا راه قضاوت منصفانه را نرفته و ره افسانه زدند !! و چه بسا هستند كساني كه دور از جان شما و دوستان ارزشمند و اعضاء فهيم اين سايت ..هم كيش و هم مرام و هم مسلك همين اراذل و اوباشند... اين جماعت نبايد حجب و حيا يا خويشتنداري ديگران را حمل بر ضعف يا بي خبريشان كنند ..كسي كه به خدايش مومن واقعي است صبور و با هوش است و چه بسيارند كساني كه در همين سايت به باور ، شخصيت ، هويت  و امانت داري خويش ايمان داشته و دارند.... اميدوارم دوستان عزيزم در اين سايت مطمئن باشند كه اگر جائي سوختيم و فرياد بر آورديم به دليل نا آگاهي نبوده و نيست بلكه هر چه بيشتر دانستيد بيشتر خواهيد سوخت ..همه ما در اين سايت اعضاء يك خانواده ايم ..پس بيائيد همواره مراقب هم باشيم.. درود و هزاران درود بر پاكي و سرشت بانوان با شخصيتي چون شما كه همگي چشم و چراغ اين سايت هستيد

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393   8:39:10 AM

Likes 2

با درود بر شما بانوي صفا و آرامش معصومه عزيز

در اين مورد بايد عرض كنم كه در حالات و عادات روانپريشي درجاتي داريم كه معمول ترين آن رسيدن به مرحله و مرتبه اي از عادات به نام (ساديسم) است ، كه ميتواند خود آزاري يا دگر آزاري  را در پي داشته باشد كه ريشه در سركوب ها و تكانه هاي شديد عصبي و شخصيتي دوران كودكي يا برهه اي خاص از زندگي يك فرد را در بر ميگيرد كه اگر درمان نشود و به نقطه حاد برسد تبديل به بيماري به نام (مازوخيسم) مي گردد ، كه متاسفانه علائمي دارد كه تماما در افراد شيطان پرست يا گرايشهاي خشونت گرا مشهود است !!! بصورتي كه فرد از نشان دادن خشونت و نمادهاي خشونت و مرگ لذت مي برد...با شناختي كه تقريبا تمامي افراد آزار ديده از اين فرد چه مستقيم و چه غير مستقيم دارند ميتئان با مشاهده همين رفتار و نمادها به كنه پنهان در شخصيت اين فرد پي برد

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393   8:37:33 AM

Likes 2

يكي ديگر از خصوصيات شيطان پرستي و مروجان آن انواع نشئه گي است يا به قولي رفتن توي عالم هپروت كه در اينجا يعني پروفايل قلابي و  دوم ايشون با عنوان  ( احسان ، انسان) كه بيشتر براي رد گم كني است و واژه انگليسي آن رمز ميان ايشان و هم كيشان ايشون هست يعني واژه : EHSAN

كافي است اين واژه انگليسي را برعكس بخوانيد تا متوجه شويد كه چرا از اين واژه استفاده كرده اند..NASHE

كه بيشتر يك رمز ارتباطي است

و نه يك واژه ساده!!!!!!!!!؟

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393   8:14:49 AM

Likes 2

حالا اينكه چرا بيشتر با اعداد پروفايل درست ميكنند اينه كه در صورت لو رفتن يا شناخته شدن سريعا يكي از اون اعداد رو كم يا زياد و يا جابجا كرده و يك پروفايل يكبار مصرف و قلابي ديگه درست ميكنند....به اين آدرس ها كه مربوط به اين وبلاگ(👻👊 😷£Η∫∆∏⚠😴🔥
🎀Ensan🌋 )

و وبلاگ (كند و كاو ) هستش توجه كنيد

gegli.com/ 0169ensan9738

http://158715821606820415811602.gegli.com/blog.asp

در وبلاگهاي پولي سيستم از شما اطلاعات دقيق ميخواد چون به شما امكانات ميده و بر اون امكانات نظارت هاي بيشتر و حساب شده تري رو داره و البته ايمني و امنيت كامل مگر اينكه خود وبلاگر گافي رو بده، پس نمي تونيد با آيدي قلابي و يكبار مصرف و مشخصا مبهم پروفايل درست كرده و ملت رو سر كار گذاشته و يا با اون حركتي انجام داده و فلنگ رو ببنديد

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393   7:41:14 AM

Likes 2

البته ايشون چون همه جا از مروجان شديد شيطان پرستي هستند ناخودآگاه در هر عبارتي خودشن رو لو ميدن مثلا در بخش راجع به من و جالب اينه كه خودشون خودشون رو اد و بعنوان دوست به ليستشون اضافه ميكنند..و براي اينكه لو نرند بخش دوستهاي خود رو ميبندند ، هر چند خيلي ها شايد اين كار رو بكنند ولي ايشون تنها در پروفايلهاي قلابي و يكبار مصرفشون غالبا عادت هاي مشخصي دارند كه از روي اونها پيداشون ميكنم حالا به توضيح راجع به خودشون توجه كنيد كه باز هم شيطان رو فراموش نكردند

: درباره من 
ensanam arezoos💝💔 ♍¥ ↳✪✓∉ ωη⌊¥❤g☀d❤ ✄konid rabeteye khodetoono ba ye ensane khoda nashnas & ✗rabeteye khodetoono ba sheytan☠

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393   7:30:47 AM

Likes 2

از اين به بعد به منظور ايجاد فرصت شغلي براي اين حضرت والا يكي از پروفايل هاي قلابي اش را رونمائي ميكنيم..البته بايد به دوستان بگم كه در دنياي مجازي روش هاي زيادي براي فريفتن هست كه ترفندهاي خاصي رو داره مثل مورد بالا بردن آمار كه ديگه اونقدر گفتيم همه بلدند...يكي ديگر از روش هاي اغواگري اينه كه تعداد لايك هات رو زياد نشون بدي..تا هر پرنده ناآشنا و بخت برگشته اي فكر كن ..واااي چقدر پرنه ديگه از اين دونه يا پروفايل خوششون اومده و از اين طريق بازار نداشته گرم تري رو ايجاد كنند..البته اينكار كمي حرفه اي تر از بالا نشون دادن آمار وبلاگه و چون بد آموزي داره از اون صرف نظر ميكنيم..ولي طبق قولم يكي ديگه از پروفايلهاي قلابي همين شخص كه يكبار مصرف هم هست

👻👊 😷£η∫∆∏⚠😴🔥🎀ensan🌋

به آدرس http://www.gegli.com/210169ensan9738

آخرین مطالب


خاطرات مجازی


حكايت تازه


حافظ خلوت نشين


????


نو شدن از رفتن اين كهنه هاست


نيكي و پرسش ...!!!!؟


بيا آرام جانم ..دلــت بـر... مـا نمـی‌سـوزد ، سبب چیست..؟


تو مگر ماه نكو روياني


گل حسرت


پنجره و چشماي خسته از اين همه تكرار رو ببند و آروم بخواب كه شهرمون در امن و امانه


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

677136 بازدید

108 بازدید امروز

126 بازدید دیروز

822 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements