×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

عاشق دريا

فردين

× اين وبلاگ خصوصي(و نه عمومي) بوده و با همين عنوان و صرفا براي مخاطبان خاص تعريف شده،و تابع قوانين وبلاگهاي خصوصي است،بخش محتوائي تماما نوشته،ترجمه يا گردآمده توسط فردين مدير اين وبلاگ ميباشد.هرگونه رونوشت واستفاده از محتواي نوشتاري و تصويري براي هيچكس مجاز نيست و هرگونه نقل قول و غيره تحت هرعنوان وانتقال به ديگر وبلاگها يا فضاهاي مجازي،عمدا يا سهوا توسط هر شخص و مقامي بدون اطلاع و اذن مديراين وبلاگ غير قانوني و مجرمانه تلقي شده و عنداللزوم در مراجع صالحه و قانوني قابل پيگرد است،مضافا براينكه نگارنده در قبال هرگونه رونوشت يا باز نشر مطالب بدون رعايت موارد فوق از خود سلب مسئوليت كرده و مرتكب شخصا پاسخگوي عواقب و خسارات معنوي و قانوني متعاقب و مرتبط خواهد بود
×

آدرس وبلاگ من

asheghedaryaa.goohardasht.com

آدرس صفحه گوهردشت من

goohardasht.com/fardin1347

?????? ???? ?????? ???? ????? ????? ??? ????

...........

..... �� ����� ���� ��� �� ����� ��� ���� ��� �� �� �� ���� �� �� ��� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� ��ϐ� �� �� �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� �� ���� �� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ����� �� �� �� ��ϐ� �� ������ ����� � �� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� �� �� ���� �� �� ��� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� � ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� �ی�� ��ی .. ��Ґ��� ���� � ������ ���� � ���� ��� �� ���� � ����� ������ � ������ � ������ � ������ ��� �� ���� � �� ���� � ���� ...� ���� ���� � ���� ����� �� ���� � ���� ��� ..����� � ��� � ��� ������ ������� ���..� ������� �� ����� �������...!!! ����� �� �� �� ��� ������ ������ �� ���� .... �� ����� �� ���� ..�� �� ��� �� ���� ... !!! ������ ������� ����� �� ���� ���� ������ ���� ��� ����� �� ���� ���� � ������� ���� ��� � ��ǐ��...������ ��� �� �� ���� �� ���� �� ����� �� ���� � ����� �� ����� ���� � ���� ��� �����...��!��� �� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �� ��(���� �� ���� �� �� �� ���� �������) ��� ��� ��.... �� ����� ��� ������� ����� ��� ���� �� ����� ����� ����� �� ����� ������� ����� � ������ ��� ����� �� � ������� ��� ������ ���� ��� ���.!!!�� ��� ���� �� ����� ����� ������ �����..!!! ����� ��� ���� � ����� �� ���� �������� ������� ������ ��� � ��� ����� ���... � ��� ���� ���� � ������ �� ������ ��� ������ ... ������� �� ����� ��� ����� ������.... ����� .. ����� �� ����� ��� ��� .. !!!�� ��� �� ������� ���� ��� ������� ...���� �� ���� ������� �� ...����� ����� ...������ �� ������ ����� � ����� ��� ...���� ������ ��� �� ����� �� �� ������ �� ����� � ����� � ������ �� �� ���� �� ��� ...��� ...����� � ������ � ������ ��� �� �� ��� ��ϐ�� �� ���...!!!�� ��� ����� ����� ...������ ����� ��� ...��� ���� ����� ���... ��� ���� �� ������ ��� ����� ...�� ������� ..��!! ������ ...!! �� ���� ���� ...�� ���� ������...� ...� ...� �� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ����� ��� ���� ...!!!! ��� ������ �� � ��� ������� ����� ���... ������ ��� ...� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� ...����� ..� ���� ���� .. ����� ���� ��� ���� � ���� ..� ����� ��� ��� ���� �� � ������� ...���� .. �� ������ �����?�� ...����� ��� ...!!!!��� �� �� ���� ������ ���� ��� ... ��� ��� ��� �� ���� ������ � ������ ��� ������....��� ���� � ��� ����� .... ��ǐ�� ���...����� ����� ����� ����� ��� ..������.....������� � ������� ... ���� ����� � ����... ���� �� �� ����� ����� ��� !!� �� ��� �� ��������� ����� �� �� �� �� ����� � �� �� �� ��������...�� ���� ��� ������ ����....�� ǐ� ������ ����� �� ���� ���......����� ��� ������ ����� ...!!!! �� �����ی �ی ���� .. ���ی ��� ی� �ی.�ی �ی�����ی� ��� ��یی �� �ی ��ی� �� ���� ����ی� �� ��ی�ی ����ی ���� �� ���ی��ی㿿� �� �����ی �ی ���� ���ی ��� ���ی� �ی ��ی�ی� � �ی ��� ����ی �� ����ی� ����ϐی ����� ���ی� ��� �� ���ی �ی �ی� �� �� ��ی ���ی ����� �� �����ی �ی ���� ���ی ���ی ����ǐ��� �ی �ی� ((�ی� �����)) �� ��ی�� �ی ��ی� � ��� ��ی �� �� ی� ��� �ی �ی� �� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ���� �� ����� �� �� ������� �� ������ ���� �� �� �� ������ � ���� �� ���� � �ǁ���� ��� ���� ��� �� ���� ...!!����� �� ���� ����� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� ���� �����...!!!�� ���� ����� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ���� ����� � ߁� ���� ���� � ����� ��� ��� �� ���� ����� �� �� ����� ���� ����� � ����� ���� ��� �� ..�� ����� ���� �� �� ���� ��� � ���� ����..� ��� ����� �� ���� ��� �� ����� ..� �� ����� �� ��� ��� �� �����ϐ�� ����� ����....!!!!����� �� �����ی �ی ���� �� ���ی ��� ��� ������ �� �ی��ی� ی� ��ی� ��� ����ی �� ��ی� ��یی ��� �� �� �ی� ���ی� �� ���� �ی ���ی� � ��� �ی ��ی�. ��ی�ی �� �ی ����� �� : ���ی �ی ���ی ��ی �� �����ی� ��ی� ���� �����ی� ی� ���ی ��� �� ��ی�ی. ی� �� ��� ���. ��ی� �� �ی� ����ی� �ǡ ��ی� �ی.�ی ��ی ����ی...����� � ���� ��� ������ � ����� �� �� ����� ��Ͽ�!! ��ی� ��ی� ���ی� ����ی ����� �� �� �� �ی �ی ��ی ����ی (fake) �ی�. ��ی� �� �ی� ���ی� �ی��� ������ � ����� ��� ���ی ��� �� �� �ی ����. !!!!����� ��Ґ�� ����� ���....!!!�� ����� ��� ������..!!! ����� �� �������...!!����� �� ������ !!����� ���� � ���� �����..!! ����� ������ �� ������ �����...!!! ����� �� ���� ����� ..���� ���� �� ���� �����...!!! ���� ������ ...�����....�� ��� ����...���!!!! ���� �� ..�� ��� ����� ���...��� ���� ����� �� ...����� ���..� ������ ����� �������� � ����...��� ���� �� ��� ����� ..�� ����� ...���� ��� ������ ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� � ����� ���� ����...�� ��� �� ���� ���� �� � �� ���� �� ���� ��� .... � ���� ������ �� �� ���� ����... ���� �� �� ����� ����.. ����..������...�������� ����... ���� �� ���.... �� ������� �� ���� ... ��� ������� �� �����.... � .. � ..� ǐ� ����� ���� ���� �� ����� � ���� ���� ���� ���� �� ���� ����...��Ґ�� ������ �� �� �ǡ �� ��ҡ ی� ��ѡ ��ی�� �ی���: "�� �ی� � �� ����� � ������ ������" (����� ���� ��� ) (������� ��� ������ - ����� ���� ����) 

یکشنبه 4 اسفند 1392 - 3:47:50 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://royamadadi.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393   9:03:14 AM

 زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 6 اسفند 1392   1:22:01 AM

Likes 1

گفتم : " به اندازه تموم عمرم در اين چند سال نامردي و دو روئي و بي عدالتي ديدم "

گفت:"حالا کجاشو دیدی؟؟!!"

 
 

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 6 اسفند 1392   12:20:42 AM

Likes 1

 

با سلام به شما بانو معصومه و يار همراه ... از صبح تا الان كه حدود ساعت 12:15 هست ..هر چه تلاش كردم نتونستم در وبلاگتون نظر بزارم و الان هم اين دومين كامنت موفقيه كه باالاخره تونستم بنويسم...تا كمي از شرمندگي محبت هاي شما حداقل در وبلاگ دريايي در بيام...از حضور ارزشمند و هميشگي شما هم قدرداني ميكنم

پاينده باد دوستي هاي پايدار 


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 6 اسفند 1392   12:13:06 AM

Likes 1

 

 با درود به شما بانو نيلوفر شهامت و صداقت مردانه بانواني چون شما رو تحسين ميكنم ، بر كسي پوشيده نيست كه گفتن حقيقت هميشه تلخ و دشوار بوده و هست ..ولي از اون دشوار تر پذيرفتن حقيقته ..هر چند كه تلخ باشه  

 حضورتون در اين كلبه دريايي همواره برايم ارزشمند بوده و خواهد بود سپاسگزارم

http://donyayeman.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 5 اسفند 1392   6:11:58 PM

Likes 2

هر چقدر انکار کنیم همه می دونیم که گفته هاتون عین واقعیته بهتره حد اقل با خودمون رو راست باشیم.

آخرین مطالب


خاطرات مجازی


حكايت تازه


حافظ خلوت نشين


????


نو شدن از رفتن اين كهنه هاست


نيكي و پرسش ...!!!!؟


بيا آرام جانم ..دلــت بـر... مـا نمـی‌سـوزد ، سبب چیست..؟


تو مگر ماه نكو روياني


گل حسرت


پنجره و چشماي خسته از اين همه تكرار رو ببند و آروم بخواب كه شهرمون در امن و امانه


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

677085 بازدید

57 بازدید امروز

126 بازدید دیروز

771 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements