وقتی همه رو شبیه اون میبینی یعنی
"" عـــاشـــــــقی ""
.
.
.
وقتی اونو شبیه همه میبینی یعنی

"" تنــــهایــــــی ""