×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

عاشق دريا

فردين

× اين وبلاگ خصوصي(و نه عمومي) بوده و با همين عنوان و صرفا براي مخاطبان خاص تعريف شده،و تابع قوانين وبلاگهاي خصوصي است،بخش محتوائي تماما نوشته،ترجمه يا گردآمده توسط فردين مدير اين وبلاگ ميباشد.هرگونه رونوشت واستفاده از محتواي نوشتاري و تصويري براي هيچكس مجاز نيست و هرگونه نقل قول و غيره تحت هرعنوان وانتقال به ديگر وبلاگها يا فضاهاي مجازي،عمدا يا سهوا توسط هر شخص و مقامي بدون اطلاع و اذن مديراين وبلاگ غير قانوني و مجرمانه تلقي شده و عنداللزوم در مراجع صالحه و قانوني قابل پيگرد است،مضافا براينكه نگارنده در قبال هرگونه رونوشت يا باز نشر مطالب بدون رعايت موارد فوق از خود سلب مسئوليت كرده و مرتكب شخصا پاسخگوي عواقب و خسارات معنوي و قانوني متعاقب و مرتبط خواهد بود
×

آدرس وبلاگ من

asheghedaryaa.goohardasht.com

آدرس صفحه گوهردشت من

goohardasht.com/fardin1347

?????? ???? ?????? ???? ????? ????? ??? ????

پست اضطراري قبل از ادامه و جمع بندي پست چهارم راجع به مبحث وبلاگ نويسي

http://www.dkimages.com/discover/previews/1013/50265497.JPG

 

با سلام به تمامي دوستاني كه تا كنون در ادامه مباحث گذشته با ما همراه بوده و همچنان ما را همراهي مي كنند ، به دليل اهميت رفتار و شيوه برخوردهاي مجازي در شبكه هاي اجتماعي و وقايع اخير و مدتي قبل، بر آن شدم تا يك پست اضطراري را قبل از پرداختن به مطالب قبلي  به اين مبحث اختصاص دهم ، در ابتدا بايد متذكر شوم ، از آنجائي كه بسياري از دوستان عضو ،تجارب متفاوتي بسته به مدت زمان حضور يا عضويت خود در چنين محيط هايي دارند ، همواره قواعد و اصولي را كه برخاسته از مدت زمان شكل گيري شبكه هاي مجازي بوده را به اشكال مختلف تجربه كرده و برايشان نهادينه شده تلقي ميگردد ، در نتيجه بايد پذيرفت آگاهي يا عدم آگاهي از اين اصول همواره  مي تواند بر چگونگي رفتار ما با تك تك اعضاء تاثير گذار بوده و باشد : مواردي چون شيوه برخوردهاي روزمره در تعامل با ديگر كاربران كه هر روز و هر لحظه همه ما به اشكال مختلف آنرا تجربه ميكنيم ، از اين منظر شيوه هاي تفكيك كاربران از طريق سيستم  ميتواند نكات مفيدي را به ما يادآوري كند ، اخيرا شاهد ورود و خروج كاربراني هستيم كه غالبا كاربر ويژه تلقي نميشوند ،!! دقيقا مانند خريداران سيم كارتهاي اعتباري ايرانسل كه در گذشته الزامي به ارائه مدارك هويتي نداشتند و بصورت ناشناس موجب بروز هزاران مشكل براي ديگر مشتركين شده و اثري نيز از خود بر جاي نميگذاشتند و همه شما حتما نمونه هايي از آنرا ديده و يا از طريق كساني كه  از سوي چنين افرادي با مشكل مواجه شده اند مطالبي را ديده يا شنيده ايد ، متاسفانه اين روز ها شاهد ورود و خروج افرادي هستيم كه به راحتي به تردد در ميان اعضاء قديمي تر بوده و كوچكترين آثار هويتي از خود بر جاي نگذاشته و گاها در نقطه يا وبلاگي خاص شرايطي غير معمول و غير متعارف را به راحتي ايجاد كرده و غيبشان ميزند!!!!! ولي آثار سوء حضورشان تا مدتها گريبان ديگر كاربران را گرفته و چه بسا به درگيري هاي ناخواسته اي انجاميده و به دور شدن ديگر اعضاء از آرامش و روابط معمول انجاميده ، لذا در اين مورد بايد در هر دو سوي مديريت ناظر و كاربران هشدارهايي داده شود ، اين نوع افراد ممكن است با ورود خود و حتي با نيات مغرضانه موجب پيدايش و بروز جبهه بندي هاي ناخواسته اي شوند كه در شرايط عادي هرگز وجود نداشته و ندارد ، فكر نميكنم هيچ يك از اعضاء حاضر قبول كند كه شاهد جبهه بندي هاي گروهي ، سياسي يا عقيدتي باشند ، پس لازم است كه اين تعريف از قبل براي همه اعضاء مشخص شود كه هر فردي در اين محيط صرفا بعنوان يك شخصيت حقيقي وشهروندي عادي وارد اين محيط ميشود !!! گرچه ممكن است گرايشات و افكاري متفاوت از يكديگر هم داشته باشند ، ولي هيچ يك از اعضاء نبايد اجازه دهد كه فرد يا افرادي اين محيط را پايگاهي براي جذب افراد با مقاصدي خاص كنند و در صورت مشاهده و براي حفظ آرامش خودشان هم كه شده بايد در صورت مشاهده يكديگر را آگاه سازند ، چه بسيارند افرادي كه چنين محيط هايي را در مناسبت هاي مختلف و به بهانه هاي مختلف نقطه اي براي يارگيري و در اصل با هدف  سوء استفاده هاي فردي ، حزبي يا گروهي قرار دهند!!!!؟؟ لذا اين هشدار همواره بايد جدي گرفته شود تا خداي نكرده اينچنين افرادي موجب بازيچه قرار گرفتن اعضاء نشوند ، البته بارها در سايت هاي مشابه ديده شده كه حتي فرد يا افراد عضو دائم با ساختن پروفايلهاي جعلي توسط خود يا دوستانشان با اهداف غيرخيرخواهانه موجبات بر هم خوردن آرامش در يك وبلاگ يا شبكه اجتماعي شده اند كه اگر با دقت و توجه خاص اينگونه حركات دنبال شود حتما سر نخ چنين حركاتي به فرد يا افرادي خواهد رسيد كه هدفي جز بر هم زدن آرامش و به قول معروف ماهي گرفتن از آب گل آلود نداشته و ندارند ، اخيرا خود شاهد درخواست دوستي از طريق افرادي بوده ام كه از فرد خاصي بدگوئي كرده ولي اتفاقا همين فرد در ليست دوستانش قرار داشته !!پس نه گول تعريف هاي افراطي را بخوريد و نه بدگوئي و انتقادهاي غير عادي ، چه بسا با پروفايلهاي قلابي فرستاده همان فرد باشند !! و با كمي تيز بيني حتما چنين افرادي را خواهيد شناخت...؟؟و به راحتي با همين ترفندها در يك قسمت معين موجب اختلاف و درگيري ميشوند ، لذا از مديران و همكارانشان تقاضا دارم با توجه به بانك اطلاعاتي كه از افراد دارند و گاها هشدارهايي نيز بصورت برجسته راجع به پيام اينگونه افراد خاص ميدهند ، لينكي را فراهم كنند كه اگر فردي با هر كس تماس ميگيرد يا تقاضاي دوستي ميدهد ، كاربران بتوانند به راحتي يك تاييد هويتي از آن فرد را با قرار دادن آيدي وي در آن قسمت به دست آورده و بعد به ادامه ارتباط يا قطع ارتباط يا حتي احتياط در ارتباط با آن فرد اقدام ورزند ، چرا كه بسياري از برخوردهاي اخير توسط چنين افرادي ايجاد و حتي به خارج از اين محيط نيز كشيده  شده ، كه حتما تمامي عواقب آن قابل پيش بيني نخواهد بود !!! مسئله بعدي كه حائز اهميت مينمايد حريم وبلاگ هاست كه بعنوان فضاهاي شخصي بايد همواره مورد احترام و مصئون از تعرض باشد ، حريم وبلاگها نبايد بعنوان ميدان گاهي براي رجز خواني و بي احترامي ها قرار گرفته و مدير وبلاگ يا ديگر كاربران را تحريك به واكنش نمايد !!! كه اگر اين قانون حاكم نباشد هر فردي به راحتي ميتواند با مراجعه به يك وبلاگ و رجزخواني ديگران را به واكنش هاي ناخواسته و گاها غير قابل كنترل وا دارد!!؟ كه حتما عواقبش متوجه كساني خواهد بود كه عهده دار وظيفه نظارت بر اين گونه امور هستند، از مسئولين و اولياء امور تقاضامندم بطور جدي راهكاري براي چنين رفتارهاي افسارگسيخته بينديشند...هيچ كاربري در هيچ شرايطي نبايد به خود اجازه دهد به هر دليل مشهود يا ذهني آرامش را در هيچ وبلاگي ديگري بر هم بزند ، و در اين بخش استدعا دارم پليس سايت صرفا نظاره گر نبوده و نگذارند آنقدر برخورد بالا گيرد كه كارد به استخوان رسيده و يا اتفاق ناشايستي بيفتد؟؟ و صرفا براي صدور قبض جريمه يا تعطيلي وبلاگ وارد عمل شوند ...؟؟؟لذا اميدوارم كيسه ايمني هوا در چنين مواردي قبل از وارد آمدن آسيب هاي جدي عمل كرده و از بروز اينگونه برخوردها جلوگيري كند ، گاها مشاهده ميشود كه در مقابل يك برخورد غير متعارف عليرغم عريان و عيان بودن گفته ميشود (( اگر شكايت داريد برويد از فلان شخص شكايت كنيد)) در صورتي كه گاها بسياري از اين دست برخورد و توهين ها عيان و قابل مشاهده است ، لذا اميدوارم در چنين مواردي استثناي لازم  را قائل شده و در نظر بگيريد.. تا از آسيبهاي بيشتر جلوگيري شود ، چرا كه اين محيط محيطي مجازي است و نبايد عملكرد پليس  دو گانه باشد ، تكه عكس يا مطلبي در يك وبلاگ شديدا مورد اخطار و هشدار و بگير و ببند قرار ميگيرد !!! ولي همين مطلب يا عكس در وبلاگي ديگر و با شدتي ديگر اصلا مورد توجه قرار نمي گيرد !!! اگر قانون قانون است بايد براي همه و يكسان باشد نه اينكه براي يكي با دوز بالا و تعطيلي پروفايل و وبلاگ همراه شده و در وبلاگي ديگر صرفا فرد خطاكار به مرخصي استحقاقي فرستاده شده و دست از پا دراز تر باز گردد !!!؟؟ در نهايت اميدوارم اين مسائل پس از بررسي با نظرهاي موافق يا مخالفي كه خوانندگان عزيز بر آن خواهند نگاشت بطور جدي مورد توجه اعضاء و مديريت محترم قرار گيرد......

با سپاس فراوان 

 

 

شنبه 27 بهمن 1391 - 5:14:33 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 14 اسفند 1391   12:50:35 AM

و همين عامل باعث دلبستگي و وابستگي هاي فاقد عناصر و اساس هاي پايدار گرديده و در اثر شكستهايي كه همه از آن آگاهيم سرانجامي جز لطمه هاي روحي و رواني و عاطفي نداشته و حتي تاثيرات گاه جبران ناپذير آن را به محيط خانه خود نيز انتقال دهند  كه در آنجا نيز مشكلي بر مشكلات روزمره ديگر خواهد افزود !!!! پس بايد يك نتيجه منطقي گرفت و اذعان كرد كه اي دوست ،اي رفيق ، اي عزيز ، اي جوان، اي آقا ،  اي خانم و اي دختر و اي پسر دنياي مجازي هرگز نميتواند جاي دنياي واقعي و واقعيت را بگيرد ، گر چه تفاوتهاي فراواني با آن دارد اما آسيبهاي جبران ناپذير تري هم ميتواند نصيبتان كند ؟؟!! چرا كه حداقل در دنياي واقعي فرد مقابل را مي شود ديد و ميشود از ضواهر نظري و كلامي و رفتار و كنش و واكنشها به نتايج نسبي و قابل قبولي رسيد !! ولي در دنياي مجازي حتي در آن حد هم نميتوان به اين حداقل از اطمينان و شناخت رسيد ، پس بيراه نخواهد بود اگر بگوئيم كه اطمينان در دنياي مجازي هرگز نبايد سير نزولي داشته باشد و از اعتماد زياد با شناخت بيشتر اعتمادمان را ذره ذره از دست بدهيم بلكه اين مسير بايد صعودي و از حداقل به بالا باشد تا از درصد آسيب ها كاسته شود ، شايد خيلي از دوستان بگويند روابط اينجا مجازي است ولي همه ما ميدانيم كه هرگز در شبكه هاي اجنماعي اين ارتباطات در حد مجازي نمانده و  به دادن كارت و تلفن و آيدي مسنجر و قرار ملاقات و ماشين سواري و مكان خلوت و تنهايي و هزار و يك مسئله ديگر خواهد انجاميد كه بعدش تازه با كلاهي كه به سرمان ميرود به زمين و زمان دشنام داده و ميخواهيم كه حقوق ضايع شده مان را به ما بازگردانند !! كه تنها شباهت به يك بازي دارد تا واقعيت ، لذا انتظار ميرود كه احتياط در دنياي مجازي را هرگز از دست نداده و اجازه نفوذ اين روابط را به خصوصي ترين نقاط زندگي خود ندهيم كه بيشترين آسيبها در اين  حالت اتفاق ميافتد با تشكر مجدد از حضور دوست گرامي امان با عنوان غم و با آرزوي بهبودي هر چه سريعتر براي شما

سپاس مجدد از حضورتان

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 14 اسفند 1391   12:35:05 AM

با سلام حضور دوست عزيزمان

و با اظهار تاسف شديد از اين واقعه ناگوار كه گويا در ادامه حوادث مكرر زندگي و سلامتي برخي عزيزان از جمله شما رو رها نكرده و ادامه دارد ، از صميم قلب آرزومندم كه صدمات جدي نبوده و هر چه سريعتر سلامتي كامل خود را باز يابيد ، متاسفانه در مورد مسئله ظاهر بيني و ظاهر باوري كه به آن به درستي اشاره كرديد ، آفت امروز جوانان ماست ، چرا كه در زندگي هاي امروزي بر خلاف فرهنگ گذشته كه خانواده ها زندگي و عامل موفقيت خود را در جمع و دور هم بودن و با هم بودن ودرد دل كردن مي ديدند ، امروز اين فرصت بدليل مشكلات عديده كاري و معيشتي كمتر پيش آمده و حتي والدين يا تك تك اعضاء خانواده وقت كافي را براي يكديگر و بقيه اعضاء خانواده و آگاهي از دغدغه هايشان و احتمالا هم فكري با آنها نميگزارند !!؟؟ و همين عامل باعث ميشود كه هر كدام تنهايي و خلوت خود را در محيط هاي خارج از محيط خانواده يا  همراه با دوستان بيرون از اين اين محفل سر كنند ، و از آنجا كه از جنبه رواني حجب و حياي ذاتي جوان ايراني يا عوامل مشابه در تعامل با هم سن و سالهاي خود اجازه نمي دهد اين مشكلات را عيان يا عنوان كنند!! سعي ميكنند اين معضل و مشكل را از نگاه ديگران  پنهان كرده و قالب شخصيتي پنهان كار و جديدي پيدا كنند ؟؟! تا بتوانند در محافل يا گروه ها و شبكه هاي اجتماعي و مجازي وجهه قابل قبولي از خود ارائه داده و بنوعي در وهله اول آبرو داري كرده و در وهله بعد سنگ صبوري براي خود پيدا كنند !!!

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 اسفند 1391   10:07:59 PM

سلام آزاد جان

وقتي آقاي آزاد مسئول اجرائي غرفه دارهاي پايتخت اينجا كامنت ميزاره بايد يك چيزهايي ازش ياد بگيريم اينها همه لطف دوستان خوبي مثل شماست و الا ما كف وبلاگ هاي گوهردشتيم

 خيلي مخلصيم


http://azad2011.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 اسفند 1391   9:26:57 PM

Likes 1

باعرض سلام خوشحالم فردین جان از رونق غرفه شما خوب هنر جذب متقاضی رو بلدید تبریک

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 12 اسفند 1391   2:14:03 PM

درود فرياد جان

ممنون از اين كه از تجارب خودت نوشتي و ما رو هم در حس و دونستن اون شريك كردي ، با حرفت كاملا موافقم ، هزار تا دوست هم كمه مخصوصا دوستاني كه حرمت و ارزش واژه دوستي رو درك كرده و اون رو گرامي مي دارند، و چه  خوشبخته  آدمي كه بتونه دوستان آسماني رو از لابلاي اين احساسات و ابزار زميني پيدا كنه ، اميدوارم اگر دوستان خوبي رو پيدا ميكنيم بتونيم در نگهداشتن و حفظ اونها هم بكوشيم ، باز هم از اينكه لطف كردي  و سر زدي يك دنيا سپاس دوست بزرگوارم

http://faryadirani.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 12 اسفند 1391   1:37:14 PM

Likes 1

دروود بر فردین

یکی ازاین تجاربی که در این مدت بنده کسب کردم و همیشه به دوستانی که با هم اصطحکاک داشتم تذکر دادم  این بوده ، روابط مجازی نمیتونه احساس طرف مقابل را به تصویر بکشه ، مثلا ناراحته ، عصبانیه ، خسته است ، خوشحاله و یا داره فریب میده

از این رو یک سوء تفاهم کوچک میتونه آتشی از کینه و نفرت در دل ایجاد کنه ، در این محیط یاد گرفتم که همه را دوست داشته باشم ولی دل نبندم . بعد از مدتی دوستانی به ظاهر مجازی پیدا کردم و در اصل آسمانی که اکثرا صاحب فضل و خرد بوده اند

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 12 اسفند 1391   12:04:04 AM

 

درود هومن جان

گرچه شعار ما چه در دنياي مجازي و چه در دنياي واقعي دوستي و همدلي است ، اما نبايد فراموش كنيم در هر سيستم انساني و اجتماعي همواره خوب و بد در كنار هم بوده و هستند ، حال كم يا زياد اما بدي هميشه در جائي غالب شده كه اعتمادها صد در صد شده ، و تمامي سوء استفاده هاي دنيا در حالتي تفوق و برتري يافته كه اعتمادها ها صد در صد بوده ، مخصوصا در دنياي مجازي كه همه چيز در قالب صفحات كليد كامپيوتر و بصورت ديجيتال مورد تبادل قرار گرفته و هر چيز را ميتوان چيزي متفاوت نشان داد : پير را جوان ، جوان را پير !! شيطان را فرشته و خلاصه هر چيزي ميتواند آن چيزي كه نشان ميدهد نباشد ، در دنيايي كه حتي از يك عكس شخصي شما مي توانند صدها سوء استفاده كنند  ، بايد از حالت آماتور به حرفه اي انتقال پيدا كنيم تا هر چه بيشتر از شدت و ميزان اين سوء استفاده ها بكاهيم ، و همه در قبال هم بعنوان اعضاء يك جامعه مجازي مسئوليم تا از اين ترفندها و تجارب در قبال منافع جامعه مجازي كه خود را عضو آن ميدانيم بهره مند گرديم كه اميدوارم تجاربي كه خود و از ديگر دوستان آموخته ام را در پست بعدي قرار دهم تا با تبادل تجارب شما و ديگر دوستان به شناخت كاملي يا نسبي از شيوه ها و خطراتي كه عدم آگاهي نسبت به اين مسائل مي تواند متوجه تك تك ما سازد آگاه شويم ..

با سپاس از حضور دوست عزيزم آقاي سهيلي

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   7:31:58 PM

سلام عباس جان

اين دوستمون هم در كامنت دومشون اشاره كردند به ضربه اي  كه در سايتي ديگه خوردن ولي در هر حال فضاي مجازي بوده كه شايد آسيبهاي روحي و رواني اون قابل جبران نباشه ، مسلما حفظ حريم ها و احتياط حتي در دنياي واقعي و خارج از اين فضاي مجازي هم از ملزومات امروز دنياي ما است ، از اونجائي كه روح خانمها از نرمش و لطافت بيشتري نسبت به آقايون برخورداره ، ميزان آسيبها در اون سمت حتما بيشتره و چه بسا با توجه به فرهنگ حاكم در كشور ما براي يك خانم قابل جبران نباشه ، وقتي كه شما همان يك درصد اعتماد را به كسي داريد يعني اگر نياز به شناختي باشد در همان اندازه مي توانيد ، ارتباط معقول و در چارچوب هنجارهاي موجود داشته باشيد ، و مرور زمان ميتواند اين اعتماد را افزايش داده و به اطمينان برساند ، لذا اميدوارم همه با ديد مثبت به اين حريم گزاري  و حرمت نگاهداري ها نگاه كنيم ، تا هر طرف در سايه همين هنجارها به آرامش برسند

با تشكر از حضور شما عباس عزيز

http://aabbbbaass.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   7:26:14 PM

Likes 1

سلام خدمت آقای فردین وتمام خوانندگان این وبلاگ دریای در ابتدا باید بگویم که بعد از مدتها دارد یک بحث جالب وسازنده ای شکل میگیره که من از کسانی که در نظرها شرکت میکنند خواهش میکنم بحث را به انحراف ویا توهین به یکدیگر نکشند تا بتوانیم از این بحث مهم به یک نتیجه ای هم برسیم من با آقای فردین موافقم نه بخاطر اینکه دوستم باشند نه اتفاقا من آدمی هستم که همیشه استقلال رای داشتم وهمیشه هم از منطق دفاع کردم به عقیده من همان یک درصد برای شروع یک اعتماد سازی کافی هست واگر دو طرف صادق باشند بعد از گذشت چندماه شایدهم یکسال به مرور اون اعتماد شاید به 99 درصد هم برسد ولی اینکه بخواهیم از پروفایل اشخاص ویا چندتا عکس عاشق کسی بشیم وندیده ونشناخت تمام اسرار زندگی خودمان را دراختیار اشخاص بگذاریم آن هم در دنیای مجازی کار اشتباهی هست پس بیاید منطقی باشیم وهمان یک درصد را درابتدا فقط برای سرگرمی ویا تبادل اطلاعات بگذاریم وخیلی زود گول افراد سودجو را نخوریم واگر دوطرف بخواهند ارتباطی برقرار کنند باید با احتیاط باشد ودرکمال صبر زیرا یک وقتهای یک ضربه میتواند جبران ناپذیر باشد پس بیاید از دنیای مجازی بیشتر برای سرگرمی ودر قدم دوم برای اعتماد سازی استفاده بکنیم پس برای شروع یک رابطه ویا دوستی در ابتدا همان یک درصد کافی هست 

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   6:13:47 PM

سوم (اخه ماشا لله شما امار هر فرد با یه نگاه به پروفایلش و در عرض یک لیوان اب خوردن در میارین...یه جورایی یاد این رمالها و کف بین ها افتادم که از روی ستاره ها یا کف دست ادما همه چیشونو میخوان بگن) كه در اين جمله آخر باز هم اين حرف رو تاييد كرده ايد كه نميشه به پروفايل افراد استناد كرد؟؟!!! (پس چطور در نظر اول گفتيد اين تفكر غلطه ؟)بنابراين در محيطي كه از ابتدايي ترين ، سند هويتي يعني صفحه نخست از پروفايل يك فرد كه معرفي نامه اي از خودشه نميشه به اون اعتماد كرد!!! چطور ادعا داريد كه بايد از همون ابتدا به افراد اعتماد كرد ؟؟!!! لذا خواهش مي كنم ابتدا به نظر خودتون كه در كامنت دوم  آورديد دقت كنيد، چرا كه بطور كامل ناقض و نافي نظر اولتون هست ، اميدوارم دفعات بعد بيشتر دقت كنيد ، بعد قضاوت ، چون حتي در فرهنگ تازه كار ترين رمال هاي كشورهاي عربي هم در نظر گرفتن اين ابتدائي ترين اطلاعات ملاك عمل اون رمال مي تونه باشه چه برسه به تجارت و واردات و صادرات و اما در مورد شغلم هم مطمئن باشيد اگر پيچيده و درآمد زا تر از كار شما نباشه كمتر  از اون نيست، لذا بار ديگر خواهش ميكنم  از ادبياتي كه شايسته شخصيت خودتون و عموم خوانندگان باشه استفاده كنيد

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   6:12:31 PM

با سلام مجدد دوست عزيز آقاي غم

از حادثه اي كه براي خانواده شما اتفاق افتاده واقعا متاسفم و اگر وبلاگ بنده رو دنبال كرده ياشيد خود نيز از افراد سينه سوخته روزگارم و احوال دلسوخته را ميدانم، وليكن عليرغم خواهشي كه از شما داشتم تا از تعابير و عبارات تحريك كننده و تحقيرآميز استفاده نكنيد باز هم شما از عباراتي چون كودكانه و رمالي استفاده كرديد كه پاسخ به آنها چندان دشوار نيست ولي تنها باعث گسترده شدن دامنه روابط غير دوستانه خواهد شد ، شخصا از هر نظر نقادانه اي كه در آن با يادآوري نكات آموزنده همراه باشد استقبال كرده و ميكنم ، و اما در پاسخ دوم خود  در اين وبلاگ بسياري از مطالبي كه هدف ما پاسخگوئي يا روشنگري در مورد آنها بوده را آورده ايد و خود پاسختان در نظر اولتان  را نفي كرده ايد مثلا : اول( من پروفایلمو میتونم با هزار و یک ترفند و حیله موافق یا مخالف نظر وعقیده یه نفر تغییر بدم..پس به نظرم کاره شما که استناد به ظاهر هستش کار خیلی کودکانه ای هستش ) دوم : (من خودم در یکی از همین شبکه های اجتماعی (ایران 20) ضربه روحی شدیدی خوردم که دیگه با هیچ کس حتی در بقیه شبکه ها رابطه دوستی ایجاد نمیکنم..البته کاشکی فقط کلاهبرداری مالی بود..یه جورایی بازی با احساسات هم بود..واسه همینم تو وبلاگم از عدم اعتماد بین ادما داد میزنم)

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   4:28:44 PM

شما خود با نوشتن جمله (فرق بين شهروند جامعه مجازي با هكرها و اسپمرها و كلاهبردارا رو بايد روشن كرد )، اصل نظر خود را نفي كرده ايد چرا كه كامنت و نظر من به مخاطب بزرگوارم دقيقا همين هدف را دنيال ميكند، مطالبي كه در پاسخ بانوي بزرگواري كه از وي سوء استفاده شده به زباني بسيار ساده براي هر طبقه و قشري قابل درك است ، و بر اساس اظهاراتي كه شما در برابر اين همه شواهد مطرح كرديد بايد بگويم با شما كاملا هم عقيده هستم و من هم كمتر از همان يك درصد به شما اعتماد دارم و مطمئنم كه صحبتهاي شما برايند واكنش گروهي خاص است كه براي اثبات آن ميتوانم قبل از خوردن يك ليوان آب با توجه به همين اظهارات يا پروفايل  شما آنرا اثبات كنم ، لذا اميدوارم تجزيه و تحليل  اين معضل ميان بنده و احيانا شما و مخاطبان بزرگوارم از دايره منطق خارج نشود و خداي ناكرده هدف شما ايجاد شانتاژ و انحراف از اين مسئله و دادن آدرس غلط نباشد تا براي حفظ ثبات و آرامش در اين بحث مجبور به اتخاذ راهكاري غير معمول و خداي ناكرده محدود كردن شما و كساني شوم كه قصد سو ء استفاده و جلوگيري از طرح اينگونه مسائل را دارند

  اميدوارم با حفظ حرمت و آرامش در اين بحث شركت كنيد تا پاسخ مستدل خود را بگيريد و در ارتقاء آگاهي يكديگر سهمي داشته باشيم...با سپاس مجدد

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   4:27:45 PM

دوست عزيز با عنوان غم

از اينكه اظهار نظر خود را البته با دادن آدرس غلط و استفاده ابزاري از واژه هاي (اصلاح طلبي  يا مانور اطلاعاتي ) صريح عنوان كرديد خوشحالم ، شما يك سوم مدتي كه من عضو سايت بوده ام از بهمن ماه سال 89 عضو اين سايت هستيد و از نظر سني هم كمتر از نصف سن من  داريد ( در مورد سنتان شك دارم كه اطلاعات درست داده باشيد)، پس هم مدت حضور و هم تخصصم (علي الخصوص) در فضاي مجازي از شما بيشتر است و هم سنم ، لذا از آنجايي كه دوست دارم جوابها را منطقي بدهم اجازه دهيد تا تخصصي و با توجه به شبهه اي كه شما ايجاد و مطرح  كرديد و براي بنده يك ملاك است پاسخ  اين شبهه شما را در پستي مستقل و در آينده اي نزديك  بدهم ، ولي همچنان به بانوان حتي آقايان توصيه اكيد دارم كه ميزان اعتمادشان در هر فضاي مجازي از يك درصد بيشتر نشود و احتياط در روابط مجازي را مد نظر قرار دهند و اندك اندك بر اساس شواهدي كه بتدريج روشن خواهد شد اين اعتماد به فراخور تجربه اشان بيشتر شود ، هرچند تعبير شما از شبكه اجتماعي كه با يك اكانت و به صرف اعتماد دو طرفه و حتي با اطلاعات غير واقع مي توانيد وارد آن شويد و هيچ مدرك هويتي در پروفايلهاي عادي ارائه نكنيد بسيار شبهه برانگيز بوده و جاي بحث دارد ،

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   2:29:02 PM

چهارم  - سوء استفاده از تصاوير افراد و كپي آنها از پروفايل ايشان جرم بوده و قابل پيگرد است ، اما مراحل خاص خود را دارد كه به آنها خواهم پرداخت ، اما هر گاه يك خانم يا آقا عكسي را در اختيار كسي قرار دهد كه بواسطه يك ارتباط مجازي ايجاد شده و آن عكس مورد سوء استفاده قرار گرفت ، كار بسيار دشوار تر خواهد شد

پنجم - بانوان هرگز در ارتباط با پروفايلهايي كه تصوير خانم دارند نبايد فريب آن را بخورند ، چه بسيارند كساني كه هرگز تصويري كه در پروفايل قرار ميدهند نيستند

ششم - بانوان گرامي حتما توجه داشته باشند به هر وبلاگ و هر مكاني نبايد پا بگزارند ، چرا كه بايد به شان و جايگاه خود توجه داشته باشند ، براي شناخت پروفايلها و وبلاگ ها در دنياي مجازي كافي است به نوع آدم هايي كه در آن وبلاگ ها تردد مي كنند توجه كنيد

هفتم - گاها مشاهده ميشود در فضاي مجازي عده اي يك وبلاگ را پايگاه خود براي شكار طعمه هاي خود قرار داده و حتي يك نفر با چند پروفايل و يا چند نفر با يك هدف طعمه مورد نظر را دوره كرده و با تخليه اطلاعات شخصي توس هر يك از آنها ، به اطلاعات فردي و شخصي دست پيدا ميكنند كه بر عليه آن فرد يا سوء استفاده هاي بعدي قرار ميدهند

هشتم - هرگز براي تردد در وبلاگ ها جو گير و تحت تاثير ظواهر و آمار يا افراد ديگر قرار نگيريد

بعدا حتما بسياري از مسائل ديگر و ترفندهاي مورد استفاده اينگونه افراد از بانوان و حتي آقايان يك پست مستقل خواهم نوشت كه اميدوارم در بالا بردن سطح و ميزان آگاهي و هشياري بانوان و حتي آقايان راجع به سوء استفاده هاي احتمالي در فضاي هاي مجازي توسط افراد مغرض و حتي وبلاگ هاي مشكوك مورد استفاده قرار گيرد

مجددا بانوان حاضر در سايت را به هشياري بيشتر دعوت كرده ، و مجددا از حضور شما سپاسگزارم


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   2:27:30 PM

درود  و سلام بر بانو يلدا

از اينكه دراين كلبه دريايي حضور داريد سپاسگزارم ، از مطلبي كه راجع به فردي كه نام برديد و سوء استفاده از تصويري كه احتمالا با غفلت خود شما در اختيار وي قرار گرفته بايد مطالبي را خدمت شما و ديگر بانوان سايت عرض كنم ، نخست آنكه به مناسبت ها و دلايل مختلف در تلاش بوده ام تا نسبت به هشيار سازي بانوان به خيلي از مسائل كه ميتواند مورد سوء استفاده افراد مغرض قرار بگيرد گفته ام و با خواهم گفت و يك پست مستقل را تا چند روز آينده به اين قضيه اختصاص خواهم داد ، و مسائلي را بطور كلي عرض خواهم كرد

اول -هرگز فراموش نكنيد  كه اينجا يك دنياي مجازي و 99 درصد اطلاعاتي كه ارائه مي شود دروغ محض است ، پس ميزان اعتماد بانوان قبل از حصول اطمينان كلي نسبت به هر كس نبايد از 1درصد هم باتر رود ، مگر به مرور زمان

دوم - بانوي عزيز و ديگر بنوان و دختران عزيز ، طي سالها شخصا تجربه كرده ام  كه قرار دادان مدارك و تصاوير واقعي حتي در پروفايل تان  با توجه به هزاران سوء استفاده اي كه شده و ميشود ، امري كاملا غلط است و وقايع مختلف اين قضيه را ثابت كرده

سوم - در پروفايلها براي شناخت افرادي كه نميشناسيد حتما از دوستان معتمد كه داريد ، يا با چند ترفند كه در آينده خواهم گفت كسب اطلاع كنيد و به راحتي اعتماد نكنيد


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   1:56:44 PM

با درود و سلام بر شما بانو مهرباني بهانه

ممنون از تصويرتون اما چرا به جاي لبخند اشك !!!؟؟ اميدوارم  جز شادي و لبخند بر لبان شما ننشيند و سال جديد را با شادي و موفقيت شروع كنيد

شادي و نشاط همراهتان باد

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 اسفند 1391   1:38:28 PM

Likes 1

با درود وسلام وتشکر از بازدید وبلاکم نمیدونم این حرف بگوش مسیول سایت میرسه آقایی به اسم مهرداد که وبلاکم داره با من دوست شده وعکس گالری منو ورداشته ودر سایتهای بد پخش کرده البته عکس با حجاب اما نباید اینطوری باشه قضاوت رو به کاربران میدم

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   5:48:11 PM

درود بر آقاي هومن بزرگوار

شما همواره به بنده محبت و توجه داشته ايد و از نظرات شما قوت قلب گرفته و مشتاق به حضوري بيشتر و صميمانه ترشده ام ، در مورد پست بعد هم اطاعت امر خواهد شد و از اينكه لطف خود را نسبت به اين كلبه دريايي دريغ نداشته ايد سپاسگزارم

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   4:01:40 PM

با سلام مجدد حضور آقاي عباس نازنين

حتما مطالبي را كه شما گفتيد  با اختصاص يك پست ثابت و مستقل دنبال خواهم كرد ، تا همه با هم در كنار مديريت جوان و پر تلاش و بچه هاي زحمت كش اين شبكه اجتماعي در آستانه سالي نو ، كاستي هاي گذشته را از ميان برداشته و از اينكه در كنار هم اعضاء اين شبكه اجتماعي را تشكيل ميدهيم بر خود بباليم و بستر سالم و مناسبي را براي مناسبات ارزشمند و ارتباطات مفيدتر فراهم سازيم ، بدون شك ارزش فرهنگي امروز سايت از ديروز و گذشته بيشتر شده و فردا و فرداهاي دگر را بهتر و مفيدتر خواهيم يافت ، با درود و سپاس مجدد از شما و خسته نباشيدي جانانه پس از يك سال تلاش به تمامي گوهردشتي هاي عزيز از مديريت گرفته تا جديد ترين كاربران مراتب قدر داني و تشكر خود را به تك تك شما نازنينان اعلام ميكنم

دلها و تك تك لحظات زندگيتان بهاري باد

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   3:39:34 PM

با درود و سپاس از حضور مجدد بانوي مهرباني بهانه در اين كلبه دريايي

از تصوير زيبائي كه محبت كرديد سپاسگزارم و مطمئنم بازگشت دوباره شما به هر چه گرم تر شدن حلقه دوستي و همدلي ها در اين سايت بزرگ اجتماعي كمك كرده و با حضور پر رنگتر بانوان بزرگوار در محيطي كه بايد مامن آسايش و آرامش تمامي كاربران باشد كمك خواهد كرد

پاينده و پايدار باد بهار دوستي و همدلي ها

سپاس

http://aabbbbaass.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   3:29:07 PM

Likes 1

ممنونم از جواب کاملتان بحث های جالبی را مطرح کردید که هر کدام را باید در چند پست بهشون پرداخته بشه.  شر وخیر دوستی ودشمنی خوبی وبدی و شبکه های اجتماعی که بسیاری از آنها هدفهای خاصی را دنبال میکنند . بله آقای فردین باشما موافقم که بیشتر ماها برای سرگرمی یا کسب اطلاعات ویا ارتباط با دوستان به چنین جاهای سرمیزنم و هدف دیگری را هم دنبال نمیکنیم چه اشخاص مریضی هستند که برای گول زدن دخترها ویا حتی گرفتن یک شارج بی ارزش تن به هر کاری که نمی زنند واین همه وقت میزارند برای یک کار بی ارزش پس من بیشتر خطابم به دخترخانم هاست که در دنیای مجازی باید خیلی مراقب باشند البته مدیران گوهر وپلیس سایت مراقب افراد سودجو هستند ولی با تمام این صحبت ها باید بیشتر احتیاط کنند چه بسا با یک تصمیم غلط به دام چنین افراد سودجویی گرفتار شویم وبا دست خود زندگیمان را نابود کنیم . اتفاقا ای کاشک یک پست در مورد افراد سودجو میگذاشتید که با چه ترفندهای کارت شارج یا عشق گدایی میکنند وبیشترهم این دختران هستند که زود گول میخورنند . بهرحال موضوعات خوبی را مطرح کردید که امیدوارم بامطرح شدن این قضایا مقداری چشم وگوش کاربرها باز شود که به راحتی گول افراد سودجو رانخورند وبا دست خود زندگیشان را نابود نکنند {بخصوص خانم ها}بازهم از شما متشکرم آقای فردین

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   2:40:56 PM

پس بايد مراقب باشيم و بدانيم كه چه ميگوئيم ، چه مي نويسيم و چه مي كنيم ، و اين شبكه ها و تك تك اعضاء آن در اين چرخه نقش بي بديلي دارند و هر روز ترفند هاي جديدي را ايجاد ميكنند تا افكار و انديشه ها را به سمت و سوئي كه خود ميخواهند هدايت كنند  ، شخصا بواسطه سالها حضور در اين عرضه بواسطه كار و حرفه ام ، آنقدر از ترفند هاي منسوخ شده و رايج مورد استفاده توسط برخي افراد حاضر اطلاع دارم كه اميدوارم هرگز مجبور نشوم پرده از چهره آنها بردارم و تنها به اينگوه افراد كه نياتشان هرگز خير نبوده اين است كه خود با دست خود بساط خيمه شب بازيشان را جمع كنند ، تا اين محيط همچنان مامن و محيطي سالم براي افرادي باشد كه هرگز با اين نيات وارد چنين محيط هايي نشده و نمي شوند بلكه هدفشان صرف اوقاتي است كه بتوانند تبادل اطلاعات كرده يا مطالبي را بياموزند ، براي مصئون نگاه داشتن كاربران عادي و بي آلايش اين سايت ، به جناب آقاي حجاريان توصيه مي كنم كه مقامهاي وبلاگ نويسي را تا بيست سال براي افرادي كه به دنبال آن هستند تضمين كند ، تا شر آنها از سر اين جماعت كه دنبال رتبه و مقام و اول و چندم شدن نيستند كم شده و ديگران به آرامش برسند ...عباس جان تشكر مجدد از حضورت در اين كلبه دريايي

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   2:40:00 PM

تا آنجا كه ظرفيت فيلسوفي پس از سالها كسب علم و دانش آنقدر متواضعانه است كه مي گويد تازه فهميده ام كه چيزي نمي دانم ، اما انساني ديگر با كسب چند موفقيت ناچيز اجتماعي خود را براي پوست كندن از هم نوعان خود آماده ميكند و به جان آنها مي افتد  ، هر جا هم كم آورد دست را در كيسه دين و باورها و ارزشها كرده و براي رسيدن به اميال و اهداف خود خرج ميكند ، شخصا اينگونه افراد را خطرناكترين نوع بشر براي هم نوعان خود مي دانم چرا كه چهره اي دو گانه دارند چهره اي انساني و چهره اي شيطاني، در مورد اين دشمنان دوست نما تنها ميتوان اعتراف كرد ، ما را به خيرشان اميدي نيست ، شر مرسانند!! كه دشمن دانا بلندت ميكند بر زمينت ميزند نادان دوست ، اميدوارم كه خود هر چه ياد ميگيرم يا به هر موقعيتي دست مي يابم يا يافته ام بتوانم از اين ظرفيت براي نزديك تر كردن دلها و همدلي هم نوعان خود و پاك كردن درد و رنجي از دل و چهره اشان  استفاده كنم ، و هرگز در دامهاي در هم تنيده شيطاني نيفتم ، امروه شبكه هاي اجتماعي چنين تاثيري بر اوضاع سياسي و فرهنگي و اجتماعي دارند كه هر نوي رفتار و فرهنگ شكل گرفته در آنها ميتواند تا كوچكترين نهادهاي اجتماعي يعني خانواده ها رخنه كرده و فرهنگ سازي مي كنند ، كاري كه ده ها ارتش با ميلياردها هزينه نميتوانند انجام دهند ،

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   2:38:04 PM

سلام بر عباس نازنين و با صفا

عباس جان ، باز هم به كلبه دريايي ها خوش آمدي ، در ادامه صحبت هاي شما و ديگر دوستانم بايد اعتراف كنم كه خالق انسان  تمام ويژگيهاي نيك خود را در وجود انسان قرار داده  چون اونو اشرف مخلوقاتش قرار داده و آنقدر برايش ارزش قائل بوده كه از روح خود در او دميده، الا صفات شيطاني كه اكتساب يا رفتن به سوي اون ها رو به اختيار و اراده خود انسان قرار داده ،‌ چرا كه انسان تنها موجود خودمختار و داراي عقل روي  زمينه ولي بقيه مخلوقات يا موجودات در يك چرخه ثابت و بي اختيار حركت مي كنند ، گاهي انسانها در همون مسير اعتلا و بهبود ويژگيهاي انساني حركت ميكنند و با اين تلاش خود نه تنها خويشتن خويش بلكه ديگران رو هم  از اون بهره مند مي كنند ، چه بسيارند كساني كه در دل تاريخ نام نيكشان حتي مرزها و سرزمينهاي دور رو هم در نورديده ، و در نقطه مقابل كساني كه از اين خصوصيات نيك فاصله گرفته و به سوي شيطان يا به  زبان انگليسي (ساتان)حركت كرده و آنچه كه زيبنده جايگاه اشان نيست را اكتساب ميكنند و در ادامه در محيط و ارتباطات خود جاري ميسازند، و چه بسيارند از اين دست افراد كه تاريخ هرگز از آنها به نيكي ياد نكرده و نخواهد كرد ،  شاعر پر آوازه و شيرين سخن ما سعدي شيرازي به نيكي گفته  :

سعديا مرد نكو نام نميرد هرگز

مرده آنست كه نامش به نكوئي نبرند

اگر طمع و آز و برتري طلبي نبود هرگز بسياري از جنگ ها و معضلات اجتماعي روي نمي داد ، هرگز فقير و غني نبود ، فقر فرهنگي نبود ، اگر دونوع گل يكسان و يك شكل را در دو محيط تميز و لجن زار بكاريد هر دو يك شكل ميشوند ولي يك بو نمي شوند ، مهم محيط پرورش است ، مهم اكتسابات است و مهم ظرفيت هاي وجودي و شخصيتي هر فرد است ،  

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   1:15:01 PM

سلام آزاد جان ، دل دريا هم هميشه دلتنگ دريايي هايي مثل شما است ، اميدواروم زندگي و ساعات و لحظه هاتون هميشه دريايي و بي انتها باشه دوستت دارم آزاد جان

http://aabbbbaass.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   12:53:20 PM

Likes 1

سلام خدمت دوست گرامی آقای عاشق وتمام خوانندگان این وبلاگ صبح آدینه شما بخیر باشد البته حالا دیگه ظهر شده وبهتر بگم روز آدینه شما بخیر باشد من از طریق مودم همراه از بیرون خدمت رسیدم وداشتم ایمیل هایم را چک میکردم که ایمیل یک دوست را دیدم وحالا متوجه صحبت های که در بالا کردید شدم وکاملا درست میگید باید افراد مزاحم را در لیست سیاه بزارید اگرشما به جاهای دیگه هم سر بزنید کم وبیش از اینجور بحث ها ودرگیریها هست ونباید اهمیت بدهید ولی اینجا بعضی از اشخاص خیلی دوست دارند برای خودشان نوشابه باز کنند وبه شرکت زمزم گفتند زکی . دوست گرامی شخصیت وجایگاه شما بیشتر ازاین هست که وقت خودتان را صرف اینجور بحث های بی نتیجه بگذارید . متاسفانه ومتاسفانه بعضی اشخاص تحمل انتقاد ندارند وبیشتر دوست دارند که نوشابه بهشون تعارف کنی که این برای کسی که وبلاگ داره کار بسیار زشتی هست که فقط باید ازشون تعریف کنی واگر در قسمتی اشکالی دیدید وخواستید صادقانه بگوید صاحب وبلاگ با توهین وتهمت جلو میاد . اتفاقا یک وبلاگ را همین نظرهای موافق ومخالف قشنگ میکند وباعث رونق اون وبلاگ میشود واتفاقا باعث میشود صاحب وبلاگ با گوش دادن به انتقادها ونظرها درکارخودش پیشرفت بیشتری داشته باشد . اتفاقا من به تازگی شاهد یک کار زیبای سایت گوهردشت بودم که مدیریت گوهر آمده ودرقسمت گروها یگ گروه تشکیل داده وبه کاربرها گفته که بیاید وپیشنهاد ونظر بدهید خوب این کار را برای چی انجام داده . خوب شاید بعضی مشکلات وراهکارها را اعضا پیشنهاد بدهند که به بهتر شدن سایت کمک کند واین به بهتر شدم اون سایت کمک میکند واین از تیزبینی اون مدیر است که مستقیم با کاربرها ارتباط برقرار میکند . پس میران وبلاگها هم باید از انتقاد وپیشنهاد حمایت کنند نه در مقابلش جبهه بگیرند وباعث بحث ویا خدای نکرده به توهین بکشد . البته آقای فردین بیشتر موضوعات را گفته اند وجای صحبت اضافی نگذاشتن ودر پایان هم باید مثل همیشه از ترانه زیبایتان تشکرکنم که انتخاب هایتان عالیست . پاینده وعاشق باشی ای عاشق دریا 

http://azad2011.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 اسفند 1391   11:16:50 AM

Likes 1

 سلام دلم برای دریا لک زده بود مزاحم فردین دریایی مون شدم همین

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 8 اسفند 1391   11:34:33 PM

 

سلام و درود برآقا شهاب

ممنون از حضور و اظهار لطف و محبت شما ، كاملا با نظر شما در مورد فرمايش مولا علي (ع)  موافقم ومعتقدم كه يك دلي و دوستي تنها راه براي حفظ روابط خوب و مفيد در تمامي عرصه ها است، بويژه فضاهاي مجازي ،نبايد فراموش كنيم كه همه در اين فضاء و محيط مجازي دوست  و همراه هستيم و كسي كه غصه و دغدغه ايجاد جوي دوستانه در اين

محيط نداشته باشد هرگز از سوي هيچيك از اعضاء مقبول واقع نشده و نخواهد بود چرا كه در مسير بر هم زدن آرامش گام برخواهد داشت ...بار ديگر از حضور شما و ارائه نظر و اين تصوير زيبا تشكر ميكنم 

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 8 اسفند 1391   10:57:26 PM

 درود و سلام بر شما بانو يلداي بزرگوار

در رابطه با انفعالي عمل كردن يا نكردن پليس سايت هم در اين پست و هم در بخش نظرات توضيح داده ام كه بهترين راهكار قرار دادن اسامي كساني است كه  خداي نكرده با اهدافي غير دوستانه و يا خاص پا به چنين محيط هايي ميگذارند كه به بسياري از حداقل هاي رفتاري و اخلاقي لازم پايبند نبوده و نيستند و  دلايل و مثالهاي زيادي نيز ارائه كرده و آورده ام كه بسياري از اين پروفايلها يك نفر بوده و با همان غرض هايي كه بر شمردم تنها به قصد بر هم زدن آرام ديگران و به نفع خود پروفايل تشكيل ميدهند ، بهترين راهكار در اين رابطه  مراجعه به پروفايل اين نوع افراد و قرار دادنشان در ليست سياه بعلاوه ايگنور كردن آنها در بخش مسنجر سايت مي دانم تا با افزوده شدن مكرر نام اينگونه افراد بشود آنها را محدود كرده تا امكان ارسال پيام هاي غير معمول را برايتان نداشته باشند ، شخصا حتي افرادي كه در ديگر پروفايل يا وبلاگها برخورد يا رفتار درستي را نداشته يا خداي نكرده در نگارش مطالب از الفاظ نابجا و زشت در وبلاگ خود استفاده كرده و رعايت حضور بزرگان يا بانوان را در اين محيط نمي كنند سريعا در ليست سياه قرار ميدهم ، چرا كه اين محيط فضائي براي گذرانيدن اوقاتي از فراغت اعضاء آن بوده و نميتواند پاتوق افراد هنجار شكن باشد ، در نتيجه انتظار ميرود كه همه بزرگاني چون شما و ديگر عزيزان خود با اين شيوه به محدود كردن چنين افرادي كمك كرده و محيط حضورمان را امن تر كنيم ، سالهاست در سايتهاي مشابه يا حتي ياهو مسنجر استفاده از چنين  شيوه اي ، امري رايج بوده و به آرامش كاربران كمك خواهد كرد..

مجددا از حضور شما بانوي بزرگوار سپاسگزارم 

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 8 اسفند 1391   4:25:01 PM

Likes 1

با درود زیبا نوشتین اما مشکل پلیس سایت هست هرچی شکایت کنی جواب نمیده مشکل از سایت هست بی تفاوت هست

http://eshghuolane.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 7 اسفند 1391   9:45:53 PM

Likes 2

سلام متن فوق العاده ای بود که دوستان باید بهش توجه کنند و از این حرفت هم استقبال میکنم که قانون برای همه یکسان است و قانون باید همه رو به یه چشم نگاه کنه

و در بحث ایجاد تشنج بین اعضا و درگیر نشدن در این گونه بحث ها بهتر اینه که به حرف مولامون علی تکیه کنیم

در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .

http://eshghuolane.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 7 اسفند 1391   9:44:49 PM

Likes 2

بر لب شن های ساحلی ، هماهنگ با تلاطم دریا ...

رها می شوم در آغوش تو ..

صدای هوهوی باد ، همراه با دوستت دارم هایت ، در گوشم می پیچد

و من مست می شوم با قطره ای از دریایی که در آغوشت داری ...

http://uploadtak.com/images/5714_155206_1015143082784.jpg

http://aabbbbaass.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 6 اسفند 1391   11:34:58 PM

Likes 1

باتشکرفروان از شما دوست گرامی چه خوب هم دارید درسهای یاد گرفته را پس میدهید . ما که داریم از شما بزرگوار یاد میگیریم باتشکرازشما

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 6 اسفند 1391   9:32:25 PM

 

سلام بر دوست بزرگوار عباس عزيز

رسيدن بخير ، اميدوارم خوش گذشته باشد ، سپاسگزار از محبتي كه شما و ديگر دوستان داشته و داريد ، راستش تنها در حال پس دادن درسهايي هستم كه طي بيش از 10 سال از وبلاگ وبلاگ نويسان و وبلاگ نويسي آموخته ام و به زباني متفاوت و در حد ظرفيت موجود تمامي اين درسها را پس ميدهم، اميدوارم ارائه اين مطالب تنها موجب نزديك تر شدن دلها و دايره دوستي در ميان اعضاء سايتي شود كه مديران و سرپرستان آن  در حال تلاش براي گسترش امكانات و سرويس دهي به اعضاء خود  هستند و حداقل وظيفه خود  را بعنوان عضو كوچكي از اعضاء اين جامعه تلاش براي همراهي و ارتقاء اين مجموعه در راستاي هر چه ارزشمند تر نمودن آن  ميدانم ، والا خود همه روزه در حال يادگيري از شما و ديگر دوستان هستم ، باز هم اميدوارم كه در آستانه سالي جديد دلهاي ما هر روز به هم نزديكتر شود ،از محبت هاي شما تشكر كرده و از اينكه اين آهنگ لحظاتي از خستگي دوستانم را به در كرده و مورد پسند واقع شده خرسندم ، گرچه مدتي است كه كمتر قلم ميزنم كه دليل آنهم چيزي نيست جز تلاش و تكاپوئي كه شما و همه دوستان براي ايام عيدي كه در پيش داريم مانند هم آنرا تجربه مي كنيم ، با آرزوي بهترينها براي شما و همه دوستان ، از حضورتان صميمانه سپاسگزارم 


http://aabbbbaass.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 6 اسفند 1391   2:59:12 PM

Likes 1

سلام خدمت دوست وبرادر گرامی فردین عاشق پیشه امیدوام که خسته نباشید وهمچنان درکارهایتان موفق وسلامت باشید من بخاطر غیبتم چند پستی را که نوشتیدرا نبودم ولی تمام نوشتهایتان ونظرها را مطالعه کردم ونکات جالب ومهمی را درخصوص مبحث وبلاگ نویسی را از شما دوست گرامی یاد گرفتم واین نوشتها میتواند به کسانی که در شروع وبلاگ نویسی هستند کمک شایانی بکند . من متاسفانه پروفایلم را پنهان کردم ولی حالا هرکاری میکنم نمیتوانم وارد بشم برای همین این پروفایل را مجددا ساختم که فقط از زحمات وتوجه هاتی که جنابعالی درخصوص مبحث وبلاگ نویسی را دارید از جنابعالی تشکر کنم امیدوارم که همیشه دریا دل وشاداب باشید . البته موزیکتان هم بسیار جالبه  باتشکر ازشما عباس

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 4 اسفند 1391   2:52:32 PM

 درود و سلام بر شما بانوي مهرباني بهانه

از اينكه در آستانه بهاري ديگر شمارو در ميان دوستان خود مي بينم بسيار خوشحالم ..و اين آهنگ هم در آستانه سال نو تقديم به دوستاني چون شما و از اينكه مورد پسند واقع شده جاي بسي خرسندي است

باز هم سپاس از حضورتان

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 4 اسفند 1391   2:24:57 AM

ما بيشتر آزاد جان

http://azad2011.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 3 اسفند 1391   6:58:11 PM

Likes 1

 ارادتمندیم 

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 1 اسفند 1391   2:32:38 AM

ممنون از حضور مجدد شما آزاد عزيز

اميدوارم روزي فرا رسد كه دلها آنقدر به هم نزديك شوند كه ديگر كسي براي ورود  به دلها نيازي به زير پا گذاشتن هيچ يك از ارزش هاي انساني و استفاده از ترفندهاي غير دوستانه نداشته باشد

سپاس دوباره از حضورت

http://azad2011.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 30 بهمن 1391   11:26:55 AM

Likes 1

سلام مجدد اقا خیلی کامل گفتید درباب افراد ی که کمبود دارن که چه کارها که نمیکنن  منهم تعید میکنم بایدوارددنیای  این دسته ادمها نشد ومحلشون نداد ممنون فردین عزیز

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 30 بهمن 1391   4:53:40 AM

چون هر دختر يا خانمي  خيلي بيشتر ار اينها براي شخصيت و وجهه اجتماعي خود ارزش قائل است!!!! تازه اينجا براي چنين مناسبات محترمانه هزار و يك راه براي حفظ حرمتها مثل پيام، كارت يا مسنجر در نظر گرفته شده كه در حفظ شان و متانت هر دو طرف قابل استفاده و تامل است؟؟؟اين يكي از صدها دليليه كه ميشه براي اثبات اينجور اعمال برشمرد كه پشت اين خيمه شب بازيها عروسك گرداناني قرار دارند كه حتي پيش پا افتاده ترين قواعد اين بازي را هم بلد نيستند!!! بهر حال چنين افرادي رو بايد به حال خودشون گذاشت!!! ناگفته پيداست ، شايد به خاطر برخي از دلايل مديريتي يا تبليغاتي پليس سايت نتواند مستقيما تمام اين افراد  و پروفايل هاشون  رو شناسايي و حذف كند !! اما ما و  كاربران ديگه مي توانيم  به جاي تشويق چنين فرهنگ غلطي ابتدا به شعور خود و ديگر اعضاء با شخصيت احترام بگذاريم و با قرار دادن چنين افرادي در ليست سياه خودمون يا ايگنور كردن آنها در مسنجر سايت اونها رو در همون فضاي قلابي و جعلي كه براي خودشون ايجاد كردند يا مزاحمت ها و توهين هايي كه براي ديگر اعضاء دارند محبوس كنيم تا از شر مزاحمتها و احيانا هتاكي و دهان دريدگي هاي اونها نيز  در امان مانده و شان و جايگاه خود را  از اين فرهنگ ناپسند حفظ كرده و در امان بداريم!!؟به هر حال ما اگر مطلبي رو عنوان يا مطرح ميكنيم براي اينه كه محيط  ارتباط مجازي مون براي اعضاء فهيم آزادتر و براي اعضائي كه چنين ارزشي براي خود و ديگر كاربران قائل نيستند محدود تر و محدود تر بشه تا آنجا كه چهره هاي پنهان آنها آشكارتر شده و دست آنها از تخريب محيطي كه تنها محل آرامش و ارتباطات دوستانه ، سالم و عاري از هر گونه پلشتي  ديگر اعضاء است كوتاه بشه ، با اميد به روزي كه تنها افرادي كه درايجاد آرامش و محيطي سالم براي سايت گوهردشت دغدغه دارند در آن حضور دائمي داشته باشند.

با تشكر و سپاس مجدد از شما آزاد بزرگوار و شرمنده اگر توضيحاتي اضافي در خوشامدگوئي به شما مطرح شد


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 30 بهمن 1391   4:52:21 AM

درود بر آزاد عزيز

اختيار داري شاكي چرا ، همينقدر كه هستي و نشون ميدي مطالب رو با اين فرصت و وقت كم دنبال كرده و ارزش قائل ميشي يك دنيا ارزش داره ، در مورد مشكلي كه خيلي از بچه ها دارند و نمونه هايي از اون هم در اينجا ذكر شده و خود هم اشاره كرديد و در هفته هاي اخير شاهد مواردي از آن بوديم بهترين گزينه موجود اينه كه همگي اينچنين افرادي رو در ليست سياه قرار داده و بتدريج آنها را ترد كنيم تا از شر مزاحمتهاي موزيانه و دغلكارانه شون خلاص شويم!!! متاسفانه بعضي وبلاگ ها هستند كه ده ها پروفايل قلابي تك ستاره درست ميكنند و خودشون از صبح تا شب قربان صدقه خودشون ميروند؟؟؟!! ترفندي كه مدتهاست لو رفته و منسوخ شده !!! كه شايد بچگانه ترين كاري باشه كه اين افراد  از خودشون نشان و بروز ميدن و موجب پائين آمدن جايگاه خود مي گردند!!! دور از ساحت اعضاء با شخصيت و فهيم سايت گوهردشت  اين چنين رفتارهايي  خود نوعي بيماري است كه تنها افرادي كه داراي عقده هاي سركوب شده هستندبه آن مبتلا بوده و دوست دارند بيشتر جلب توجه كنند !!!؟ و اثبات آن هم چندان دشوار نيست ، هدف ما در اينجا اينه كه دوستان خود رو آگاه كنيم ، هيچ وقت در فرهنگ ما جائي سراغ نداريم دختري حتي خداي ناكرده در ذليلانه ترين و حتي در  بي بند و بارترين اشكال هم آنقدر شخصيت خود را خرد و لگد مال كند و در محيط خيابان يا  فضاي عمومي مجازي جار زده و بگويد مثلا  فلاني رو ميخوام؟؟؟  حتي زمان ليلي و مجنون (ليلي يك بار به مجنون نگفت دوستت دارم )و يوسف و زليخا هم اين همه  افسارگسيختگي نبوده!!! اون هم در يك سايت عمومي؟؟


http://azad2011.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 29 بهمن 1391   11:21:32 PM

Likes 1

 سلام علیکم بر دوست گرامی فردین عزیز می دونم خیلی از دستم شاکی هستی ولی با دلیل قانعت میکنم  از کارو کسب من که خبر داری  چیه این روزها هم که شب وروز عیده  سر ماهم فردین جان عجیب شلوغ  خلاصه شبها میام خونه سر سفره شام خمیازه وچورت میزنم دیگه به پای سیستم ودیدار شما عزیزان نمیرسم میفتم   بازهم عذر خواهم به واسته نیامدنهام  واما بعد راجب مطلب فورس ماجورتونم  باید بگم کاملا باشما هم عقیده ام چون خودم چندی پیش با یکی از همین دسته ادمها درگیر شدم  با این که از تمامی توهین هاش مدرک تصویری داشتم پلیس گوهر دشت پیگیری درستی نکرد در جواب من گفتن شما نمی دونی  ما چقدر داریم جلوی هکرها وادمهای سود جورو میگیریم  برو طرف رو ببر تو لیست سیاه   نمی دونم شاید هم خیلی سرشون شلوغه   ومشکلات ما ها رو دعواهای خاله زنکی می دونن   اینو میگم چون از جوابهای که پلیس گوهر دشت بهم فرستاده این دست گیرم شد  بازهم از  زحماتی که میکشی ممنونم فردین عزیز   دوستار شما ازاد

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 27 بهمن 1391   10:03:03 PM

درود بر شما آقا هومن عزيز

با تشكر از حضورتان مطالبي كه عرض شد تماما واقعيات موجود ميان ما است و اميد وارم كه هم خود و هم ديگر دوستان مسئول بهتر و بيشتر به اين واقعيات نگاه كرده و به مسئله آگاه سازي با ديد واقع بينانه تري بنگرند و تمامي مواريد كه ياد شد و يا مواردي كه ميتوان به آن افزود را بهتر و بيشتر مد نظر قرار داده و در يكسان سازي ديدگاه ها جدي تر عمل كنند

سپاس از حضورتان

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 27 بهمن 1391   4:40:25 PM

ممنون از شما بانوي مهرباني بهانه

مطمئنا خصوصياتي كه برشمرده ايد بيشتر برازنده شما و ديگر بزرگان حاضر در گوهردشت است كه هر روز از ايشان ميآموزم ، اميدوارم محيط گوهردشت آنقدر مستعد و امن باشد كه تمامي بانوان فرهيخته و بزرگوار حضور در آن را افتخار خود بدانند ، باز هم از حضور بزرگوارانه شما در اين وبلاگ دريايي سپاسگزارم

آخرین مطالب


خاطرات مجازی


حكايت تازه


حافظ خلوت نشين


????


نو شدن از رفتن اين كهنه هاست


نيكي و پرسش ...!!!!؟


بيا آرام جانم ..دلــت بـر... مـا نمـی‌سـوزد ، سبب چیست..؟


تو مگر ماه نكو روياني


گل حسرت


پنجره و چشماي خسته از اين همه تكرار رو ببند و آروم بخواب كه شهرمون در امن و امانه


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

677121 بازدید

93 بازدید امروز

126 بازدید دیروز

807 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements